W tym roku prawie o 150 mln zł została przekroczona kwota, która była przeznaczona na pomoc dla bezrobotnych zainteresowanych założeniem własnej firmę. Oznacza to, że przyszli przedsiębiorcy wykonali 129 % normy.