Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie "A-" - poinformowała agencja w komunikacie. Perspektywa ratingu pozostała stabilna.

"Konflikt militarny pomiędzy Rosją i Ukrainą będzie miał znaczący wpływ na gospodarkę i finanse publiczne Polski. Obniżyliśmy nasze prognozy wzrostu PKB na 2022 r. do 3,6 proc. z 5,0 proc. oraz zrewidowaliśmy szacunek deficytu sektora do 4 proc. PKB z 3 proc. Pomimo niepewności związanej z długością konfliktu oraz jego ostatecznego wpływu na Polskę uważamy, że elastyczne nastawienie polityki rządu, mocne bilanse zewnętrzne i budżetowe oraz znaczące transfery unijne pomogą ograniczyć skutki szoku. Potwierdziliśmy rating Polski w walucie obcej na poziomie 'A-/A-2' oraz 'A/A-1' w walucie krajowej dla Polski. Perspektywa jest stabilna" - napisano w raporcie.

Stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla równowagę pomiędzy ryzykami makroekonomicznymi wynikającymi z konfliktu Rosji i Ukrainy oraz buforami związanymi z mocnym bilansem zewnętrznym oraz budżetowym.

Negatywna presja na rating, zdaniem S&P, mogłyby wystąpić, gdyby negatywny wpływ konfliktu w Ukrainie na Polskę okazał się mocniejszy oraz dłuższy niż obecnie oczekuje agencja, co mogłoby skutkować słabszymi perspektywami wzrostu w średnim terminie. Negatywne dla ratingu byłyby również na przykład niższe transfery UE dla Polski ze względu na kontynuację napięć pomiędzy Warszawą i Brukselą.

S&P mogłaby podwyższyć rating, jeżeli ustąpiłyby skutki agresji Rosji na Ukrainę, a Polska dalej wykazywałaby mocne osiągnięcia gospodarcze oraz zwiększała poziom dochodów bez kreowania zewnętrznych nierównowag.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

29 kwietnia Moody's zakończy wiosenną rundę przeglądów ratingu Polski przez główne agencje. (PAP Biznes)

tus/ skr/