Azot to pierwiastek, który na ziemi jest niemal wszędzie. Stanowi około 80% objętości powietrza. Ciekły azot, jak sama nazwa wskazuje, ma postać skroploną. Po raz pierwszy uzyskali go Polacy - naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 1883. Skroplony azot szybko zyskał szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach.