Unia Europejska oczekuje, że do 2020 r. Polska osiągnie 50-procentowy stopień recyklingu szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metali, ale chyba trudno nam będzie osiągnąć ten cel, czego dowodem jest to, że w 2016 r. było to tylko 28% Dlatego ministerstwo środowiska chce opracować przepisy, które wprowadzą nowe opłaty, tzw. produktowe. Najpewniej sprawi to, że będziemy musieli więcej płacić za zakupy.