Dyrektor sprzedaży to specyficzne stanowisko w firmie, a stojące przed nim obowiązki mogą być niezwykle zróżnicowane. Zarząd podejmujący decyzję o rekrutacji takiej osoby często kreuje sobie bardzo mglisty wzorzec, na bazie którego ma pojawić się utalentowany manager. Jego obecność to magiczne remedium na wszelkie problemy, choć nie do końca wiadomo jakie konkretne działania będzie musiał podjąć. Dyrektor sprzedaży zatrudniony na podstawie takich założeń nie spełni stojących przed nim oczekiwań, skoro nie są one dokładnie określone. Skuteczne zarządzanie bazuje na sprecyzowaniu wymagań, dlatego zastanówmy się – czym powinien zajmować się manager na swoim stanowisku?