Wystarczyło kilka tygodni, żeby nieuczciwi pracodawcy znaleźli sposób na to, jak omijać przepisy nakazujące płacenie minimum 13 zł brutto za godzinę pracy. Do Państwowej Inspekcja Pracy wpłynęło w tej sprawie tak wiele skarg, że inspektorzy rozpoczęli zmasowane kontrole w firmach. W PIP została też uruchomiona specjalna infolinia, na której można składać zażalenia na nieuczciwych pracodawców.

Minimalną stawkę godzinową najczęściej omijają pracodawcy w branży ochroniarskiej i budowlanej. Robią to w ten sposób, że każą pracownikom płacić np. 5-6 zł na godzinę za wynajem munduru, albo narzędzi. Oczywiście, jest to niedopuszczalne- powiedział Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć. -I za to będziemy karali grzywnami- dodał. Okazuje się, że choć pod koniec ubiegłego roku temat minimalnego wynagrodzenia był szeroko komentowany, to nie do wszystkich pracodawców dotarły te informacje. Dlatego inspektorzy PIP podczas pierwszej wizyty w firmie będą bardziej informowali niż karali. Później jednak nie będzie miejsca na wykręty.