Sprawna maszyna musi być odpowiednio nasmarowana. Smarowanie to czynność, która nadaje urządzeniom efektywność, bo zmniejsza niepożądane tarcie pomiędzy poszczególnymi elementami. Za doprowadzenie smaru do części odpowiada układ centralnego smarowania. Jakie systemy smarowania się wyróżnia?