Zweryfikowanie, czy z dochodów zagranicznych powinniśmy rozliczać się w Polsce, bądź poza granicami kraju, nie jest takie oczywiste. Na wybór miejsca wpływ ma co najmniej kilka czynników takich jak kraj, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, czy też miejsce zamieszkania podatnika. Należy również zainteresować się pojęciami „rezydent” oraz „nierezydent”.