Zobacz co Cię czeka w 2018 roku! Nie daj się zaskoczyć fiskusowi

Spis najważniejszych zmian, które czekają na podatników po 1 stycznia 2018 roku.

  1. Kwota wolna od podatku będzie wyższa. Obecnie wynosi ona 6,6 tys. Zł. Od stycznia 2018 wzrośnie do 8 tys. złotych.

Są też dobre wiadomości dla muzyków, plastyków, programistów i architektów. Będą oni mogli stosować podwyższone koszty uzyskania przychodów w wysokości 85 528 zł zamiast aktualnych 42 764 zł.

 

  1. Koniec informowania Urzędu Skarbowego o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym oraz o założeniu księgi przychodów. Także ryczałtowcy nie będą musieli zgłaszać ewidencji przychodów do fiskusa.

 

  1. Limit kwoty jednorazowej amortyzacji wzrośnie z 3,5 tys. do 10 tys. zł.  Obecnie, jeżeli wartość zakupionego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej przekracza 3500 zł netto, należy rozliczać zakupiony środek trwały w czasie przez kilka lat.

 

  1.  Koszty usług doradczych, badań rynku, reklamy, zarządzania i kontroli przetwarzania danych, ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń oraz opłat z umów o usługi niematerialne i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych zostaną ograniczone – nie będzie można zliczyć ich w pełni do kosztów uzyskania przychodów.

 

  1. Koszty związane z nabywaniem udziałów, akcji lub związane z przekształceniami będą rozliczane osobno w stosunku do pozostałych wydatków. Dochodem będzie suma dochodów z działalności bieżącej i zysków kapitałowych.

 

  1. Właściciele komercyjnych nieruchomości o wartości przewyższającej 10 mln zł. opłacać będą nowy podatek. Podstawą tego podatku będzie przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca.

 

  1. Pozytywne zmiany dla centrów badawczo- rozwojowych oraz przedsiębiorców specjalnych stref ekonomicznych- do kosztów uzyskania przychodów będą oni mogli zaliczyć nie 50, jak było dotychczas, a 100 proc. Kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo- rozwojową.

 

  1. Właściciele firm nie będą musieli wpłacać zaliczek PIT lub CIT jeżeli ich suma narastająco od początku roku lub w danym miesiącu nie przekroczy kwoty 1 tys. zł. Dzięki temu będzie można dłużej dysponować pieniędzmi nieprzekazanymi do fiskusa w postaci podatku. Obecnie, należy wpłacać zaliczkę co miesiąc, a jej kwota nie ma znaczenia.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”, pit.pl