Uczniowie Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich w Lubawie po raz kolejny wzięli udział w konkursach przedmiotowych, przechodząc poszczególne etapy, rozpoczynając od konkursu szkolnego – kończąc na etapie wojewódzkim.

Szczególne osiągnięcia uzyskała Natalia Ochocka , uczennica klasa II A. Zdobyła tytuł laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych z Geografii i Historii oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego. Należy wspomnieć, że w konkursie z geografii Natalia była najlepsza w województwie warmińsko-mazurskim.

Natalia Skórzewska , uczennica klasy III B także zaprezentowała wysoki poziom wiedzy, uzyskując tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii oraz finalisty z Matematyki.

Tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie zdobył Mateusz Rytlewski, uczeń klasy II A . Wojciech Krośnicki, uczeń klasy III D utrzymał tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego.

Uczniów do konkursów przedmiotowych przygotowywały : Teresa Kłosowska, Teresa Antoniewicz, Grażyna Surdykowska, Anita Witkowska-Szczepańska.

Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy.
Opracowanie : Gimnazjum w Lubawie