- Nie ma już potrzeby przywracania tradycyjnych zajęć w szkołach w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe od września - poinformował na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Od 1 czerwca uczniowie mogą korzystać z konsultacji na terenie szkół.

W minionym tygodniu z konsultacji przed egzaminami mogli korzystać uczniowie klas ósmych oraz maturalnych, od poniedziałku już wszyscy, bez względu na wiek. Od 1 czerwca możliwe jest także prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów trzecich klas szkół branżowych pierwszego stopnia oraz zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdami silnikowymi dla uczniów trzecich klas technikum. Wszyscy uczniowie tych szkół mogą mieć już praktyki zawodowe u pracodawców.

Przed wakacjami do normalnej nauki w szkołach dzieci jednak nie wrócą. – Ponieważ zbliża się już zakończenie zajęć dydaktycznych uznaliśmy, że do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość. Terminy egzaminów powodują przecież, że będzie to czas wolny od zajęć dydaktycznych, do tego jest jeszcze Boże Ciało, więc według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września br. - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej minister Dariusz Piontkowski.

MEN wydało także wytyczne dla organizatorów letniego wypoczynku. Może on być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2 na 1 osobę. Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.