16 stycznia 2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 2 Integracyjnym w Iławie uczennica naszego gimnazjum, Roksana Kłodawska z klasy III a, przeprowadziła wśród przedszkolaków akcję prozdrowotną pod hasłem ,,Ruch to zdrowie, uświadom to sobie”.

Akcja dotyczyła ruchu, chorób związanych z brakiem aktywności fizycznej wśród dzieci przedszkolnych oraz zdrowego odżywiania. Odbyła się w ramach pracy konkursowej, związanej z Olimpiadą Promocji Zdrowego Stylu Życia.

Cele akcji

1. Zapoznanie dzieci z różnymi formami ruchu.

2. Przedstawienie roli aktywności fizycznej w życiu człowieka.

3. Ukazanie dzieciom, że brak ruchu prowadzi do wielu chorób.

4. Zapoznanie dzieci z niektórymi owocami i warzywami oraz ich właściwościami.

Zajęcia przeprowadzone zostały w dwóch grupach przedszkolnych: I grupa – wychowawczyni p. Elżbieta Kujawska i p. Agnieszka Kuźniewska oraz II grupa: wychowawczyni p. Małgorzata Pawłowska i p. Ewelina Żbikowska.

Wnioski z akcji

1. Dzieci 5-6 letnie mają wiedzę o tym, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna.

2. Dużo wiedzą o sporcie, jego dyscyplinach.

3. Znają podstawowe zasady zdrowego odżywiania i higieny osobistej.

4. Większość lubi ruch i uczęszcza na zajęcia sportowe poza przedszkolem.

5. Przedszkolaki lubią zajęcia dotyczące aktywności fizycznej, polegające na zgadywaniu, rysowaniu i kolorowaniu. Sprawiają one dzieciom przyjemność i uczestniczą w nich z dużym zaangażowaniem.

6. Ruch jest dla dzieci wielką frajdą, dlatego powinni jak najwięcej korzystać z boisk, sal gimnastycznych, pływalni itp.

7. Dobrze byłoby organizować wycieczki i zajęcia podczas których dzieci miałyby okazję do ruchu na świeżym powietrzu zarówno latem jaki zimą.

Dziękuję dyrekcji oraz  wychowawczyniom za umożliwienie przeprowadzenia akcji prozdrowotnej.