W znowelizowanym Kodeksie drogowym wprowadzono wiele zmian związanych z przeglądami technicznymi i organizacją ich systemu, a zatem to, czego od dawna domagali się diagności.