Kosmicznie wysokie ceny obowiązkowych polis komunikacyjnych zainteresowały Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jego prezes, Marek Niechciał poinformował, że jego urząd bada, czy nie doszło do zmowy cenowej między towarzystwami ubezpieczeniowymi. -Z punktu widzenia prawa antymonopolowego taka zmowa może się odnosić zarówno sztucznego utrzymywania niskich cen, podziału rynku, jak i wprowadzania podwyżek- powiedział prezes UOKiK.