Nie istnieje żaden przepis, który upoważniałby policjantów do „przepytywania” kierowców z przepisów Kodeksu drogowego stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.