Z raportu NIK z 2015 r. wynika, że 88 proc. przychodów, czyli blisko 60 mln zł. w skontrolowanych Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego pochodziło z opłat egzaminacyjnych, a niemal 70 proc. tych przychodów to opłaty za egzaminy poprawkowe.