W 2017 policjanci będą przyznawać punkty karne według nowych reguł. Chwila nieuwagi na drodze albo świadoma decyzja kierowcy o złamaniu przepisów ruchu drogowego może oznaczać stworzenia zagrożenia albo nawet wypadek. Czasami oznacza to nałożenie mandatu na niefrasobliwego kierowcę, a przede wszystkim naliczeniem punktów karnych. Zapowiadany przez MSW taryfikator punktów karnych 2017 ma wprowadzić do zestawu karanych wykroczeń nowe pozycje.

Obowiązującym obecnie aktem prawnym szczegółowo regulującym zasady przyznawania punktów karnych za poszczególne rodzaje wykroczeń jest rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z dnia 9 maja 2012r.). MSW zapowiedziało w połowie roku 2016 korektę ważnego dla kierowców elementu tego rozporządzenia, czyli załącznika zawierającego „wycenę punktową” różnego rodzaju wykroczeń przeciwko przepisom Prawa o ruchu drogowym. Załącznika, określanego popularnie jako taryfikator punktów karnych. W połowie roku 2016, prace nad nowym taryfikatorem punktów karnych oraz taryfikatorem mandatów były na etapie uzgodnień międzyresortowych, a przepisy mają wejść w życie od stycznia 2017 roku.

Resort spraw wewnętrznych chce między innymi, by punkty karne były przyznawane za kilka wykroczeń, które dotychczas nie były nimi objęte. I tak:
•za jazdę po chodniku (lub przejściu dla pieszych) oraz wyprzedzanie z niewłaściwej strony- 5 pkt karnych
spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu- 6 pkt karnych,
•kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pomimo orzeczonego wcześniej zakazu jazdy- 10 pkt karnych,
•za złamanie obowiązku zatrzymania samochodu w celu umożliwienia pieszym swobodnego dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik- 3 pkt. karne,
•posługiwanie się bez wymaganych uprawnień kartą parkingową- 7 pkt karnych,
•nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym- 6 pkt karnych,
•nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom- 6 pkt karnych,
•wyprzedzanie z niewłaściwej strony pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo- 3 pkt.

W kilku przypadkach ma się zmienić dotychczasowa „wycena” wykroczeń.
•za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych- 7 (a nie jak dotychczas 5) punktów karnych,
•za niezapięcie pasów bezpieczeństwa 4 pkt (zamiast dotychczasowych 2) punktów,
•za niezatrzymanie się przed znakiem STOP 2 pkt zamiast 1.

Bardzo ważna zmianą ma być korekta reguł karania za kumulację kilku wykroczeń. W niektórych kategoriach, za popełnienie kilku wykroczeń jednocześnie punkty nie będą się już sumować, jak to ma miejsce obecnie, a kierowca otrzyma punkty tylko za jedno wykroczenie.