Stan epidemiczny wpłynął zarówno na zachowania konsumpcyjne, jak i oszczędnościowe - wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy ocenili, że spadek dochodów, związany z wstrzymaniem aktywności w znacznej części gospodarki, będzie sprzyjał wzrostowi oszczędności.