Edukacja zdalna pokazała wyraźniej, jak ważne w nauczaniu są relacje nauczyciel uczeń i między uczniami. Gdyby świadomość wagi tych relacji pozostała w szkołach, byłoby bardzo dobrze – mówi prof. Jacek Pyżalski, pedagog specjalny z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.