Polski rynek pracy jest obecnie otwarty dla Ukraińców. Oznacza to, że obywatele tego państwa mogą swobodnie podejmować w Polsce zatrudnienie, rejestrować się w urzędzie pracy, korzystać z zasiłków i innych form wsparcia zawodowego. Praca dla uchodźców czeka w wielu częściach kraju, również w województwie warmińsko-mazurskim i w Iławie. Jak dotrzeć do ofert pracy dla Ukraińców i co musi zrobić uchodźca, by legalnie zatrudnić się w Polsce? Oto najważniejsze informacje.