BHP, czyli bezpieczeństwo i higiena pracy to jedna z najistotniejszych kwestii, które powinny zostać poruszone w dowolnym miejscu pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić szkolenia i odpowiednie materiały każdemu pracownikowi, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Oczywiście, zależnie od tego, w jakiej branży pracujesz, i czym się tam zajmujesz będzie zależał zakres szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy określają dokładnie, jaki zakres informacji powinien zostać przedstawiony na szkoleniu bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, dla techników, dla kadry kierowniczej i tak dalej. Pracodawca, który nie dopełni obowiązku odpowiedniego wyszkolenia pracowników i podpisania wymaganej dokumentacji naraża się na karę grzywny, która może wynieść nawet 30 000zł.