Minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk ogłosił kolejny program wspierający sport wyczynowy w Polsce. Na dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodych reprezentantów Polski przeznaczamy aż 124 mln zł! To o trzy miliony więcej w stosunku do roku 2021.

- Zdecydowałem, że tegoroczny program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży zostanie połączony z programem funkcjonującym dotychczas pod nazwą „Mały Wielki Polak – nadzieje olimpijskie”. Konsolidacja pozwoli usprawnić transfer środków, które trafią do zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec. Szkolenie młodzieży i przygotowywanie jej do współzawodnictwa stanowi fundament szkolenia sportowego. Dbamy, aby na każdym etapie rozwoju sportowego zawodnicy spotykali się ze wsparciem państwa. Skuteczne i sukcesywnie rozwijane programy sprawiają, że utalentowana młodzież zasila z czasem reprezentacje seniorskie. Cieszę się, że ministerstwo może dołożyć swoją cegiełkę do wychowywania przyszłych pokoleń mistrzów sportu i polskich nadziei olimpijskich – powiedział minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk.

To już trzeci program przeznaczony dla sportu wyczynowego ogłoszony od 17 grudnia. Na przygotowania zawodników kadry narodowej w sportach olimpijskich w 2022 roku ministerstwo przeznaczy niemal 147 mln zł, a na dofinansowanie przygotowań i startów
w dyscyplinach nieolimpijskich – rekordową kwotę 25 mln zł.

Cele programu:

  • Celem Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w 2022 r. jest dofinansowanie szkolenia i udziału we współzawodnictwie zawodniczek i zawodników w sportach olimpijskich w młodzieżowych kategoriach wiekowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) w ramach kadry narodowej oraz publicznych i niepublicznych szkół mistrzostwa sportowego, a także ośrodków szkolenia sportowego młodzieży polskich związków sportowych.
  • Program stwarza zawodnikom możliwości na kontynuowanie kariery w reprezentacjach seniorskich oraz awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktacji w sportach objętych programem igrzysk olimpijskich.
  • W ramach programu wydzielone są również zadania publiczne dotyczące wspierania udziału reprezentacji Polski w: Akademickich Mistrzostwach Świata, Letnich i Zimowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU, Zimowym i Letnim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF). 
  • Dofinansowaniu podlegają również działania polskich związków sportowych związane z organizacją i przeprowadzeniem w Polsce zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich (w ramach Grupy Wyszehradzkiej).
  • W ramach tegorocznej edycji programu uwzględnione zostało podniesienie stawek maksymalnego dofinansowania wynagrodzeń trenerów i osób współpracujących oraz podniesienie limitu możliwych do przeznaczenia kosztów obsługi zadania na wynagrodzenia z 60% kosztów pośrednich do 70%.

Realizacja celów określonych w Programie następuje poprzez:

  • zapewnienie zawodnikom optymalnych warunków szkolenia, możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym,
  • zabezpieczenie zawodników w niezbędny sprzęt sportowy lub specjalistyczny nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia, w wieloletnim procesie treningowym,
  • udział członków kadry narodowej we współzawodnictwie sportowym w zawodach krajowych lub międzynarodowych,
  • wspieranie organizacji wybranych zawodów sportowych