Przed sądem rodzinnym i nieletnich będzie się tłumaczyć dwóch młodych mieszkańców powiatu iławskiego. Dziewczyna oraz chłopak znajdowali się pod działaniem alkoholu kiedy to interweniowali wobec nich policjanci.