Co zrobić gdy podejrzewamy u siebie koronawirusa? Co jeśli wykonaliśmy test prywatnie? I co w sytuacji, gdy otrzymamy pozytywny wynik testu – gdzie się dalej zgłosić?

Gdy zaobserwowaliśmy u siebie objawy COVID-19

Jeśli masz objawy infekcji m.in.: gorączkę, kaszel, odczuwasz duszność lub straciłeś węch lub smak i podejrzewasz u siebie zakażenie koronawirusem (wirusem SARS-CoV-2), nie idź do pracy,  pozostań w domu i umów telefonicznie termin teleporady lub porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Jeżeli lekarz POZ skieruje Cię na test, powinieneś poinformować o tym swojego pracodawcę.

Za okres nieobecności w pracy i samoizolacji w domu w oczekiwaniu na wynik testu przysługuje zwolnienie lekarskie.

Badanie można wykonać w punkcie, w którym zostanie pobrany wymaz z nosogardła. Lista mobilnych punktów pobrań znajduje się na stronie:

Jeśli nie możesz samodzielnie dojechać do punktu mobilnego, poinformuj o tym lekarza - zleci w systemie, aby przyjechała do Ciebie karetka wymazowa.

 

Co w sytuacji, gdy otrzymałeś dodatni wynik testu na koronawirusa?

Informacja o dodatnim wyniku badania zostanie zamieszczona przez laboratorium w systemie EWP dostępnym dla zaangażowanych podmiotów, w tym Policji oraz służb sanitarnych. Wynik badania będzie również dostępny dla Twojego lekarza POZ - lekarz będzie mógł go odczytać w aplikacji gabinet.gov.pl. Natomiast pacjent będzie miał dostęp do wyniku na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Lekarz POZ powinien poinformować Cię o wyniku badania. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze strony lekarza POZ, powinieneś skontaktować się z przychodnią, w której zlecono Ci badanie.

 

Co w sytuacji, gdy test wykonany został w prywatnie?

Jeśli zrobiłeś badanie komercyjnie bez skierowania od lekarza POZ, a jego wynik jest dodatni to powinieneś zostać w domu i natomiast umówić się telefonicznie na termin teleporady u lekarza POZ.

Lekarz POZ zadecyduje czy powinieneś dochodzić do zdrowia w domu, czy Twój stan wymaga leczenia w warunkach szpitalnych, jeśli tak lekarz skieruje Cię do szpitala. W przypadku, gdy nie masz warunków do odbywania izolacji w warunkach domowych, lekarz może skierować Cię do izolatorium.

Jeśli jesteś osobą, która pracuje, powinieneś otrzymać zwolnienie lekarskie na czas izolacji.

Jeżeli lekarz skierował Cię do odbywania izolacji w warunkach domowych, to poprzez systemem gabinet.gov.pl odpowiednia informacja zostanie przekazana do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Następnie, po pojawieniu się tej informacji w systemie, powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna rozpoczyna procedurę.

Inspekcja Sanitarna przeprowadzi wywiad i rozpocznie tzw. dochodzenie epidemiologiczne – zostaniesz poproszony o sporządzenie listy osób, z którymi ostatnio się kontaktowałeś ale również o odpowiedź na inne ważne pytania.

 

Co z osobami, z którymi miałeś kontakt?

Jeśli to był tzw. bliski kontakt i jeśli jego charakter niósł ryzyko przeniesienia zakażenia, na osoby te może zostać nałożona 10-dniowa kwarantanna. Pozostałe osoby, z którymi miałeś mniejszy kontakt zostaną objęte nadzorem epidemiologicznym.

W każdym przypadku, gdy pacjent przebywa na izolacji w domu, kwarantanną zostają objęte również osoby, które z nim zamieszkują.

Jeśli są zatrudnione powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie co usprawiedliwi ich nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe, będzie to podstawa do wypłacenia zasiłku chorobowego. W przypadku wątpliwości ze strony pracodawcy może on zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Należy pamiętać aby przestrzegać zasad związanych z odbywaniem izolacji i zadbać, aby przestrzegali ich również osoby, które mieszkają z pacjentem i są skierowane do izolacji (w przypadku wyniku dodatniego) lub kwarantanny (w przypadku bliskiego kontaktu z osobą dodatnią).

Będąc na kwarantannie koniecznie zainstaluj aplikację „Kwarantanna domowa” - aplikację pobiera się z App Store lub Google Play.

 

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zakażenie, na przykład poprzez kontakt z osobą chorą na koronawirusa. Kwarantanna nakładana jest przez inspekcję sanitarną. W ostatnim czasie została skrócona do 10 dni. W uzasadnionych przypadkach inspekcja sanitarna może zdecydować o skróceniu czasu kwarantanny np. jeśli w trakcie kwarantanny zrobiono Ci test na koronawirusa i jego wynik jest negatywny. Obecnie nie przeprowadza się testów u osób bezobjawowych w kwarantannie. Kwarantannę odbywasz w swoim miejscu zamieszkania. Jeśli podczas kwarantanny pojawią się u Ciebie objawy wskazujące na COVID-19, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym. Oceni on stan Twojego zdrowia i zleci wykonanie testu.

 

Izolacja to z kolei odosobnienie osób z dodatnim wynikiem testu. Jeśli przechodzisz zakażenie bezobjawowo i zostałeś skierowany na izolację domową a Twój lekarz rodzinny nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej koniec nastąpi po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu. Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna zakończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów

 

W przypadku pojawienia się niepokojących objawów niezbędny jest kontakt z pogotowiem ratunkowym. Należy zadzwonić na numer 999 lub 112 oraz poinformować o tym, że jest się na izolacji domowej lub kwarantannie.