Nie mamy dobrych informacji dla osób spożywających alkohol i palących papierosy. Ceny tych towarów pójdą w górę.

W piątek na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych, mających na celu zbieranie opinii do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Rząd po raz kolejny tłumaczy się troską o zdrowie Polaków. 

Ministerstwo Finansów planuje podwyższenie stawek akcyzy m.in. na alkohol etylowy, piwo, wino o 10 proc. w 2022 r. i co roku o 5 proc. do 2027 r. oraz podwyżkę minimalnej stawki akcyzy na papierosy w 2022 r., a także podwyżki stawek akcyzy na papierosy i tytoń co roku o 10 proc. w latach 2023-27 - podano w wykazie prac legislacyjnych rządu.

"W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, ceny detaliczne napojów alkoholowych w Polsce nadal są bardzo niskie w porównaniu ze średnią unijną. Zmiana ma za zadanie pozytywnie wpłynąć na politykę prozdrowotną i ograniczyć negatywne skutki palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych" - napisano.

Jak podano w wykazie prac, ostatnia zmiana stawek akcyzy na ww. wyroby miała miejsce 1 stycznia 2020 r. i wynosiła 10 proc.