Komendant Komisariatu Policji w Lubawie odwiedził uczniów Szkoły Podstawowej w Prątnicy. Tematem wspólnych rozmów były narkotyki, dopalacze czy szkodliwość wyrobów tytoniowych a także odpowiedzialność karna nieletnich.