Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany - z takiego właśnie artykułu mandatem została ukarana 57 – latka, która nie dopilnowała byków.