W aktualnym taryfikatorze punktów karnych na 2018 rok umieszczono dokładne kary za wszystkie przewinienia drogowe. Na co szczególnie powinni uważać kierowcy?

W aktualnym taryfikatorze punktów karnych na 2018 rok umieszczono dokładne kary za wszystkie przewinienia drogowe. Na co szczególnie powinni uważać kierowcy?

Czyny o charakterze szczególnym

 • Popełnienie przestępstwa drogowego – 10 pkt. karnych
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – kolizja drogowa – 6 pkt. karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu – 10 pkt. karnych
 • Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku – 10 pkt. karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego – 10 pkt. karnych
 • Spowodowanie innego niż kolizja drogowa zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 6 pkt. karnych
 • Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu – 6 pkt. karnych
 • Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w warunkach określonych w art. 178 par. 4 k. k – 10 pkt. karnych

Nieprawidłowe zachowanie się kierujących wobec pieszych

 • Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym – 10 pkt. karnych
 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża pojazd – 10 pkt. karnych
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania – 6 pkt. karnych
 • Naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych – 5 pkt. karnych
 • Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych – 5 pkt. karnych
 • Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdy w taki sposób, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku – 3 pkt. karne

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 8 pkt. karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów świetlnych – 6 pkt. karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym – 6 pkt. karnych
 • Niezastosowanie się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego – 6 pkt karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-2 „zakaz wjazdu” – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo” – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków C-1 do C-12 „nakaz jazdy.”.. – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania – 5 pkt. karych
 • Niestosowanie się do znaków P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa” – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków - P-4 „linia podwójna ciągła” – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” – 4 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków B-3 do B-7 „zakaz wjazdu.”.. – 3 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków B-13 do B-19 „zakaz wjazdu.”.. – 2 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych – 1 pkt. karny
 • Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop” – 2 pkt. karne
 • Niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 5 pkt. karnych
 • Niestosowanie się do znaków B-35 "zakaz postoju", B-36 "zakaz zatrzymywania się", B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste", B-38 "zakaz postoju w dni parzyste" lub B-39 "Strefa ograniczonego postoju" - 1 pkt. karny
 • Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 – 7 pkt. karnych
 • Posługiwanie się przez osobę nieuprawnioną kartą parkingową i jednoczesne niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b – 7 pkt. karnych

Nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej – 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu – 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym – 6 pkt karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom – 6 pkt karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu – 5 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze – 5 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu – 5 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas cofania – 4 pkt. karne
 • Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu - 5 pkt karnych
 • Naruszenie zakazu zawracania – 5 pkt. karnych
 • Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru – 2 pkt. karne
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym - 6 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom - 6 pkt. karnych

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h – 10 pkt. karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h – 8 pkt karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h – 6 pkt. karnych
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h - 4 pkt. karne
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h – 2 pkt. karne

Publikacja:

Sieć DlaWas.Info

Platforma portali regionalnych DlaWas.info to pierwszy projekt medialny we franczyzie. Sieć liczy obecnie ponad 60 portali regionalnych w całej Polsce.


Więcej od - Sieć DlaWas.Info

Napisz komentarz

Komentujesz jako: Gość Facebook Zaloguj
Jak chcesz się przedstawić?