Osoba, która popełniła przestępstwo lub wykroczenie, zawsze musi się liczyć z konsekwencjami. O tym właśnie przekonało się sześciu poszukiwanych. Trzech z nich trafiło do więzienia, dwóch kolejnych opłaciło zaległe grzywny a szósty w końcu trafił na przesłuchanie. Przypominamy. Policjanci z całej komendy powiatowej oraz podległych jej komisariatów i posterunków konsekwentnie pracują nad zatrzymaniami osób ukrywających się przed organami ścigania i instytucjami wymiaru sprawiedliwości.