Iławscy policjanci dbali o bezpieczeństwo uczestników „Lotniczej Majówki” , która odbyła się w naszym mieście podczas minionego weekendu. Funkcjonariusze już od piątku pilnowali, aby mieszkańcy powiatu jak i przybyli gości bez problemu przemieszczali się na miejsce głównych pokazów. Natomiast na stanowisku policyjnym mundurowi podczas wspólnej zabawy przypominali podstawowe zasady bezpieczeństwa i rozmawiali o rekrutacji do policji.

Już od piątku do niedzieli policjanci zabezpieczali imprezy towarzyszące głównym pokazom „Lotniczej Majówki”.

Natomiast w sobotę od wczesnych godzin rannych funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Iławie przy wsparciu policjantów z Olsztyna, Ostródy, Niedzicy, Działdowa patrolując miejsce głównych pokazów jak i okoliczne tereny dbali o bezpieczeństwo uczestników przybyłych na piknik. Nad taflą najdłuższego polskiego jeziora pojawił się m.in. historyczny Boeing Stearman, YAK 3UR, czy też SU-31 z Jurgisem Kairysem za sterami. Po raz pierwszy w tym roku zaprezentowała się słynna czeska Grupa Akrobacyjna Flying Bulls Aerobatics Team – XA42 oraz grupa The Flying Dragons - motoparalotnie.

Iławscy funkcjonariusze w ramach Lotniczej Majówki przygotowali również policyjne stanowisko, na którym dzieci wraz z towarzyszącymi im opiekunami miały możliwość zapoznania się ze sprzętem, z którego na co dzień korzystają policjanci.

Uczestnicy zabawy zobaczyli jak wygląda praca policjantów oglądając, dotykając czy skorzystanie ze sprzętu, którym dysponują.   Chętni rozwiązywali krzyżówki pod hasłem: „Jestem bezpieczny” i za każdy rozwiązany egzemplarz otrzymywali element odblaskowy, aby faktycznie być bezpiecznym.

Kto chciał mógł także przymierzyć zestaw przeciwuderzeniowy składający się z kamizelki z ochraniaczami barków i ramion, ochraniaczy nóg, ochraniaczy rąk oraz kasku ochronnego z osłoną twarzy. Zestaw ten funkcjonariusze stosują dla ochrony przed urazami spowodowanymi niebezpiecznymi przedmiotami występującymi podczas działań związanych z zapewnianiem porządku publicznego przez Policję.

Każdy uczestnik Lotniczej Majówki mógł sobie wykonać pamiątkowe odciski palców. Na stanowisku policyjnym osoby, które zainteresowane były pracą w policji mogły uzyskać informację jakie warunki trzeba spełnić oraz jak przebiega proces rekrutacyjny do służby. Policjanci omówili również  jakie należy mieć predyspozycje i czego należy się spodziewać wykonując ten zawód.

W ramach działań pt.  „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem Szkoda Ciebie na takie patoklimaty! Policjanci poinformowali co to są narkotyki, czy dopala i czemu są takie szkodliwe. Informując, że młodzież podczas spotkań ze znajomymi często zapomina o bezpieczeństwie będąc i są narażone na zagrożenia związane z eksperymentowaniem, czy też zażywaniem niebezpiecznych substancji.  

Stanowisko policyjne cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Dzieci jak i ich opiekunowie zapoznali się z codzienną pracą funkcjonariuszy oraz przypomnieli sobie podstawowe zasady bezpieczeństwa.

„Lotnicza Majówka” odbyły się bez zakłóceń, ponieważ współpraca ze służbami porządkowymi organizatorów imprezy pozwoliła szybko reagować na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości.