obwieszczenie,ogłoszenie_mpzp (nieformalne) Iława, dnia 10 kwietnia 2019 r. RLP.6721.1.2019 RLP.6721.2.2019 w związku z podjęciem przez Radę Gminy Iława Uchwał:

  • Nr VI/55/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Kamień Mały, Wola Kamieńska, Rudzienice
  • VI/56/19 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Iława w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Szałkowo, Wola Kamieńska, Łanioch

WÓJTA GMINY IŁAWA

zaprasza zainteresowanych mieszkańców do składania wniosków dotyczących zmiany sposobu zagospodarowania poszczególnych nieruchomości w obrębie geodezyjnym Kamień Duży, Kamień Mały, Szałkowo, Wola Kamieńska i Rudzienice (część). Nieruchomości objęte procedurą sporządzenia planu miejscowego zostały określone w załącznikach ww. uchwał.

Wnioski do ww. planów miejscowych można składać pisemnie do 10 czerwca 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Iława.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.