Leśnicy, policjanci, pracownicy cywilni z iławskiej komendy, strażacy, funkcjonariusze zakładu karnego a także wiele osób chętnych włączyło się do akcji honorowego krwiodawstwa i zarejestrowało w bazie danych DKMS-u. Oddana krew, która jest najcenniejszym i niezastąpionym lekiem trafi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Takie akcje mają na celu popularyzowanie honorowego krwiodawstwa i oddawania szpiku kostnego.