Wszyscy od kilku miesięcy znajdujemy się w trudnej sytuacji, z którą wiążą też niestety pewne nowe nakazy czy ograniczenia. Żeby opanować rozprzestrzenianie się wirusa w Polsce policjanci codziennie sprawdzają czy mieszkańcy naszego powiatu stosują się do zasad kwarantanny oraz wydawanych zaleceń. Jednak wciąż zdarzają się sytuacje, które narażają nas wszystkich na ryzyko zarażenia.

Właśnie za niestosowanie się do nakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi dwaj mieszkańcy Iławy usłyszeli wyroki.

Pierwsza z osób będąc w grupie osób podejrzanych o nosicielstwo koronawirusa nie przestrzegał nakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu chorób zakaźnych opuszczając miejsce zamieszkania czym naruszył zakaz odbycia obowiązkowej kwarantanny domowej.  W związku z powyższym po przeprowadzeniu postępowania sądowego 23 - latka usłyszała wyrok kary grzywny w wysokości 3000 zł.

Druga z osób będąc również podejrzanym o nosicielstwo koronawirusa  nie stosował się do zakazów zawartych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi również opuszczał miejsce domowej kwarantanny. W tym przypadku także po przeprowadzeniu postępowania sądowego 21 - latek usłyszał wyrok kary grzywny w wysokości 3000 zł.

Przypominamy!

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie korona wirusem a także te, które w ostatnim czasie przyjechały do naszego kraju. Policjanci sprawdzają regularnie i zbierają informacje o tym, czy osoba objęta decyzją o kwarantannie stosuje się do postanowień tej decyzji. Jeśli okaże się, że nie, to informacja taka zostanie przekazana do Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który jest organem władnym do nałożenia na taką osobę kary, która może wynosić nawet 30000 zł. Ponadto wobec takiej osoby prowadzone będą czynności w związku z popełnieniem przez nią wykroczenia z art. 116 kw. Mandat za takie wykroczenie może wynosić nawet 500 zł.

Jeśli osoba, u której potwierdzono zakażenie oddali się z miejsca, w którym powinna przebywać, będzie odpowiadać zgodnie z art. 161 kk, który za takie przestępstwo przewiduje karę roku pozbawienia wolności.

Pamiętajmy! Nie przestrzegając kwarantanny, narażamy życie i zdrowie innych osób! Weźmy odpowiedzialność za siebie oraz swoich najbliższych! Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

Solidaryzujmy się z całym społeczeństwem, przystępując do akcji #zostanwdomu.