Trudu pielgrzymowania to część zadośćuczynienia za popełnione występki, którego podjęli się osadzeni z Zakładu Karnego w Iławie w drodze do Sanktuarium Maryjnego w Lipach koło Lubawy.

Tradycyjna pielgrzymka do Lip rozpoczęła się o poranku 01.07.2018 roku. Grupie skazanych z Zakładu Karnego w Iławie, pielgrzymującej z innymi pątnikami przewodził o. Robert Wawrzeniecki OMI.

To już tradycja, że wszystkie parafie Iławy udają się do sąsiedniej diecezji toruńskiej na ten odpust, który od wielu dziesiątek lat znany jest w całej okolicy. Zwyczajem już stało się także pielgrzymowanie co roku grupki więźniów, którzy aktywnie włączają się, by pomóc innym przeżyć ten szczególny czas.

Wyjście nastąpiło o 7.45 spod „białego kościoła”, gdzie opiekę nad grupą sprawował zaprzyjaźniony z tą parafią ks. Marek Witkowski, by przez Rodzone i Sampławę dojść do Targowiska. Trasa ze względów bezpieczeństwa prowadziła częściowo ścieżką rowerową, a tylko w miejscach, gdzie jej nie ma, ruchliwą drogą.

Wreszcie po kilku godzinach wędrówki pielgrzymi dotarli do zawsze gościnnych strażaków z Targowiska Dolnego. Po dłuższej chwili grupa ruszyła do Lubawy, gdzie była okazja indywidualnie pomodlić się przed wystawioną figurą Matki Boskiej Lipskiej. Następnie o 15.00 rozpoczęły się nieszpory i procesja do Lip z pieśnią i różańcem na ustach. Modlitwie towarzyszył, pierwszy raz jako gość w Lipach, nowy biskup toruński Wiesław Śmigiel, który sprawował w Lipach Eucharystię i wygłosił kazanie.

Okiem pątnika

Mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w 25 kilometrowej pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Maryjnego w Lipach. Kult Matki Bożej Lipskiej sięga tutaj początków XIII wieku. Znakiem tego kultu jest figurka Matki Bożej słynąca łaskami i wytryskające w Lipach cudowne źródełko.

Po mszy św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia w Iławie dołączyliśmy do 130 osobowej grupy i udaliśmy się pieszo do Lubawy. W trakcie przemarszu, wśród modlitw, powierzonych intencji i śpiewów religijnych, pokonywaliśmy kolejne kilometry w atmosferze wspólnoty. Podczas szczerych i serdecznych rozmów ruszyliśmy do Lubawy, gdzie uroczyście odbyła się msza św. w bazylice Św. Anny. Z bazyliki przewodniczyła nam cudowna figurka Matki Bożej niesiona przez wiernych w uroczystej procesji.

Modlitwa, intencje, wzruszenie i dar łaski wspólnego ofiarowania swych radości i trosk Matce Bożej z Lip połączyła nas i dała świadectwo mocy miłości Bożej, wiary i nadziei w zwycięstwo dobra i prawdy. Tak pokrzepieni Duchem Świętym i radością niesioną w sercu, pokonaliśmy, jako więźniowie kolejny dzień naszej pielgrzymki przez życie.

Tekst: o. Robert Wawrzeniecki OMI