W przypadku, gdy dziecko w wyniku pogryzieniu przez psa doznało poważnych obrażeń, lekarz ma obowiązek poinformować o tym organy ścigania.