Jadąc wzdłuż ul. Zalewskiej mijamy obecnie niejedną koparkę lub wywrotkę. Dzieje się tak za sprawą wykonania drugiego etapu inwestycji, które obejmują wybudowanie ścieżki rowerowej z asfaltową nawierzchnią, położenie instalacji oświetleniowej oraz montażu poręczy ochronnych przy skarpach.

W sumie przybędzie tam 890 m ścieżki prowadzącej do granic miasta, a łączącej się ze ścieżką rowerową na terenie Gminy Iława. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane sp. z o.o. z Brodnicy. Koszt tej części inwestycji wynosi 850 tys. zł, a termin wykonania upływa 30 czerwca 2020r. Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych w kwocie 537 tys. zł.

W pierwszym etapie inwestycji wybudowano wzdłuż ścieżki rowerowej sieć wodociągową z odcinkiem kanalizacji sanitarnej - koszt robót budowlanych wyniósł 152 tyś. zł. Całe zadanie inwestycyjne będzie kosztowało miasto około 1 mln złotych.