Warunki pracy w Danii są powszechnie uznawane za satysfakcjonujące, a prawa pracowników są chronione przez wiele przepisów i regulacji dotyczących zatrudnienia. Minimalne wynagrodzenie w tym kraju, wynoszące około 18,5 EUR na godzinę w 2023 roku, jest jednym z najwyższych na świecie i gwarantuje pracownikom zdolność pokrycia podstawowych potrzeb. W duńskich firmach często obowiązuje elastyczny czas pracy, umożliwiając pracownikom wybór godzin porannych lub wieczornych, a niektóre z nich umożliwiają również pracę zdalną.