Pomimo wielu apeli i grożącej kary nadal odnotowujemy przypadki nieodpowiedzialnych kierujących, którzy ryzykują nie tylko swoje życie, ale również swoich bliskich i innych uczestników ruchu drogowego. Dotyczy to nie tylko kierujących samochodami, ale także rowerami. Przypominamy - każdy nieodpowiedzialny uczestnik ruchu drogowego stwarza realne zagrożenie dla siebie oraz innych.