We wtorek, 7 sierpnia odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanej ulicy Lipowej w Rudzienicach. Licznie przybyłych gości i mieszkańców Rudzienic powitał Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński, który podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w przebudowę drogi i wręczył im podziękowania.

Udział w uroczystości wzięli: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski, Wicestarosta Powiatu Iławskiego Stanisław Kastrau, Przewodniczący Rady Gminy Iława Roman Piotrkowski, radni i sołtysi Gminy Iława, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy Rudzienic. Poświęcenia drogi dokonał Ks. Kan. Adam Olszewski.

W ramach inwestycji została przebudowana jezdnia na odcinku długości 2,3 km. Przebudowa objęła budowę chodnika, zjazdów, odwodnienia i oświetlenia. W ramach budowy oświetlenia zamontowano 82 lampy. W pasie drogowym nowej jezdni uporządkowano także zieleń.

Zadanie „Przebudowa drogi gminnej w Rudzienicach –                          ul. Lipowa” zostało dofinansowane z Programu Wieloletniego pn.: „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” w wysokości 1.566.981 zł. Wartość całej inwestycji wyniosła 3.133.963,25 zł.

Termin ukończenia inwestycji ustalono na 31 lipca br. i został on dotrzymany.

Na tą inwestycję czekali mieszkańcy Rudzienic. Nowa droga poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy i stanie się istotnym czynnikiem rozwoju tej części Gminy Iława.