Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Suszu wspólnie z prokuraturą zakończyli aktem oskarżenia dochodzenie przeciwko dwóm mężczyznom. 35 -latek wspólnie ze swoim starszym kolegą wyciągnęli znajomego z auta, po czym pobili go, zabrali kluczyk od samochodu i odjechali. Okazało się, że mężczyzna pożyczył od jednego ze sprawców pieniądze, których nie oddał w terminie. Mieszkańcy powiatu iławskiego w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Suszu wspólnie z prokuraturą prowadzili dochodzenie przeciwko dwóm mężczyznom. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawcy poprzez stosowanie przemocy oraz groźby bezprawnej zmusili pokrzywdzonego  do zwrotu wierzytelności. Okazało się, że kiedy pokrzywdzony jechał ze znajomymi samochodem z Iławy do Susza auto po drodze popsuło się. Mężczyźni pozostali w hondzie po chwili podjechał do nich drugi samochód, z którego to wysiadło dwóch mężczyzn. Podeszli oni do hondy, z której wyciągnęli kierowcę i pobili go. Następnie zabrali mu kluczyki od samochodu i odjechali. W trakcie czynności okazało się, że pokrzywdzony pożyczył od jednego ze sprawców pieniądze, których nie zwrócił w terminie. Policjanci w trakcie czynności ustalili sprawców pobicia, których zatrzymali i osadzili w policyjnej celi.  Okazali się nimi 35-latek i jego o 2 lata starszy kolega. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyznom.

Kodeks karny art. 191. mówi o tym, że § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.
§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5