Kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny grozi mieszkańcowi Iławy. 37 – latek idąc jedną z ulic w mieście wyrwał znak drogowy i postanowił sobie go wziąć. Mężczyzna ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczył się przed sądem.

Do oficera dyżurnego policji zadzwonił  świadek, który poinformował, że przed chwilą widział mężczyznę, który wyrwał znak drogowy i odszedł z nim. Policjanci natychmiast pojechali na miejsce gdzie potwierdzili zgłoszenie. Następnie opatrolowali przyległy teren i zauważali mężczyznę niosącego znak drogowy.  Funkcjonariusze wylegitymowali go i sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że jest to 37 – latek.  Mieszkaniec Iławy oświadczył, że wziął znak bo chciał wrzucić sąsiadowi przez okno.  Mężczyzna ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie tłumaczył  się przed sądem.

Kodeks wykroczeń  art. 74. mówi o tym, że:

§ 1  Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebezpieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2  W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób.