Z obdarowywaniem pedagogów lepiej uważać, bo łatwo napytać biedy i sobie, i im, mimo że przepisy nie nakazują ani nie zakazują wręczania prezentów nauczycielom.