Z marketów sieci Kaufland do 2025 r. zostaną wycofane jajka z chowu klatkowego (tzw. trójki). Decyzja firmy jest efektem rozmów z niemiecką Fundacją Alberta Schweitzera.