Od piątku, 16 lutego w życie weszła ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solariów. Ustawa wprowadza zakaz korzystania z nich przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia, a także całkowity zakaz reklamy i promocji oraz obowiązek informowania o ryzyku, związanym z korzystaniem z urządzeń emitujących promieniowanie UV w miejscu oferującym takie usługi. Za brak informacji z ostrzeżeniem o negatywnych skutkach ekspozycji na promienie UV będzie grozić kara od 1 tys. do 50 tys. złotych.