Według wyliczeń Narodowego Funduszu Zdrowia nawet co trzeci pacjent nie przychodzi na wcześniej umówioną wizytę u specjalisty. Gdyby chorzy, którzy nie zamierzają przyjść na taką wizytę, poinformowali o tym wcześniej poradnie, kolejki do specjalistów były o wiele krótsze. Dowód? W 2015 roku do poradni ortopedycznych i traumatologii ruchu nie zgłosiło się 13 842 osób. Teraz w kolejkach do tych poradni czeka 13 923 osoby.