Kleszcze Hyalomma zaczynają pojawiać się w Europie, w tym potencjalnie także w Polsce.