W ministerstwie zdrowia kończą się prace nad nową ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Ma ona wejść w życie w połowie przyszłego roku- zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. W tym samym czasie rozpocznie się program pilotażowy testujący model tzw. koordynowanej POZ.