Już wkrótce papierowe druki zwolnień lekarskich definitywnie przejdą do historii, a zastąpią je e-zwolnienia

W zasadzie od początku 2016 r pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Niestety, lekarze nie bardzo się ucieszyli z tej nowinki technologicznej. W ciągu niespełna dwóch lat wystawili 1.501.891 elektronicznych zwolnień, z czego w Wielkopolsce 132.903, a na terenie obsługiwanym przez ostrowski oddział ZUS 22.040.

Od 1 lipca 2018 roku lekarze będą wystawiali wyłącznie e-zwolnienie. Jak zapewnia ZUS, będzie to korzystne dla wszystkich.
- Wystawianie elektronicznego zwolnienia trwa krócej niż wypisywanie papierowego druku, bo lekarz ma od razu bowiem dostęp do wszystkich danych pacjenta. Gdy wpisze jego numer PESEL, to pozostałe dane identyfikacyjne system uzupełni automatycznie.
- Wystawione przez lekarza e-ZLA będzie automatycznie przekazane do ZUS. Lekarz nie musi wysyłać zwolnień do ZUS ani przechowywać ich kopii – wyjaśnia dyrektor oddziału ZUS w Ostrowie Wielkopolskim Donata Szopińska – Frąszczak.

E-zwolnienie to także korzyści dla pracodawcy. Jeśli ma on bezpłatny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, otrzyma natychmiast wiadomość o wystawieniu pracownikowi e-ZLA oraz samo zwolnienie. Ważne jest i to, że pracodawca może drogą elektroniczną wystąpić do ZUS z wnioskiem o kontrolę zwolnienia swojego pracownika. Pacjent z kolei nie musi w terminie siedmiu dni dostarczyć zwolnienia do pracodawcy. Nie dotyczą go w związku z tym ewentualne konsekwencje obniżenia zasiłku chorobowego, czy opiekuńczego z powodu przekroczenia tego terminu