Miasto Iława, choć może być mniejsze od niektórych metropolii, odgrywa istotną rolę jako lokalne centrum biznesowe, przyciągając przedsiębiorstwa o zróżnicowanych profilach działalności. W tej relatywnie niewielkiej społeczności gospodarczej można odnaleźć wiele interesujących branż i firm, które wspólnie kształtują ekonomiczny krajobraz miasta. W tym artykule przyjrzeć się chcemy głównym sektorom działalności oraz wybitnym firmom, które stanowią o sukcesie Iławy jako lokalnego ośrodka biznesowego.