Jeśli wykonawca remontu drogi zezwala tam na ruch pojazdów, to odpowiada za wszystkie zanieczyszczenia, które są niebezpieczne dla użytkowników